Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Εισαγωγικές ερωτήσεις1. Αναφέρετε τα επαγγέλματα των γονέων σας, αναρωτηθείται και συζητήστε αν υπάρχουν κοινά ή συνεργασία μεταξύ αυτών.

2. α)Βλέποντας το σκίτσο της σελίδας 99 του σχολικού βιβλίου, το οποίο απεικονίζει μια καρέκλα, εξηγήστε το ''ταξίδι'' της καρέκλας.
β) στη συνέχεια ας επιλέξει ένα προϊόν η κάθε ομάδα ώστε να καταγράψει το 'ταξίδι' του κατηγοριοποιώντας παράλληλα τα διάφορα επαγγέλματα που ειπώνονται αν θεωρείται ότι πιθανόν να σχετίζονται μεταξύ τους ή να έχουν κάτι κοινό.

Κατηγορίες επαγγελμάτων

  1. Αγροτικά: Τα επαγγέλματα που κάνουν οι άνθρωποι σε έναν τόπο έχουν σχέση με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του (καιρός, φυσικό περιβάλλον). Αξιοποιούν δηλαδη τον "πλούτο" της στεριάς και της θάλασσας και έτσι παράγουν βασικά προϊόντα όπως δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, κρέας, γάλα, αυγά, ψάρια, θαλασσινά.
  2. Βιομηχανικά: μηχανολόγοι, μηχανικοί, εργάτες κ.α. Όλοι όσοι απασχολούνται στη βιομηχανία, εργάζονται στα εργοστάσια για να κατασκευάσουν χρήσιμα προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες και σε λίγο χρόνο ώστε οι άνθρωποι να καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες τους.
  3. Παροχής υπηρεσιών: Είναι τα επαγγέλματα που δε μας προσφέρουν αγαθά αλλά υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχέση με την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία, τις τέχνες, το εμπόριο, τις κατασκευές. Τέτοια μπορεί να είναι: έμποροι, γιατροί ,δάσκαλοι, καθηγητές, οικονομολόγοι, ζωγράφοι, δικηγόροι, υδραυλικοί, μεταφορείς κ.α.

Κοινό χαρακτηριστικό: Κάθε επαγγελματίας έχει ανάγκη από τη βοήθεια και τη συνεργασία και άλλων επαγγελματιών.

  • Ποια επαγγέλματα πρέπει να εργαστούν για να φτάσει στα χέρια μας ένα βιβλίο;

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

  • Ποια επαγγέλματα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να φτάσει στα χέρια μας ένα πιάτο μουσακάς;

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ασκήσεις Εμπέδωσης1) Βάλε τις λέξεις της παρένθεσης στο επάγγελμα που ταιριάζουν:
(κρέας, βαμβάκι, ιχθυοπωλείο, ντομάτες, τυρί, δίχτυα, μαλλί, βάρκα, σιτάρι)

κτηνοτρόφος

γεωργός

ψαράς
2) Αντιστοιχίστε τα επαγγέλματα με την κατηγορία που ταιριάζουν:

Σερβιτόροι,Κτηνοτρόφοι, Μηχανικοί,Ψαράδες, Ζωγράφοι, Εργάτεςβιομηχανικά επαγγέλματα

επαγγέλματα που προσφέρουν υπηρεσίες

αγροτικά επαγγέλματα

3) Αντιστοιχίστε τις λέξεις τις πάνω γραμμής με αυτές των παρακάτω στηλών:

Λιμάνι, Βιομηχανία, Γεωργία, Τουρισμός, Τηλεόραση, Νοσοκομείο


Ξεναγός, οδηγός λεωφόρείο

Ερευνητής, επιστήμονας, χειριστής μηχανημάτων

Φαροφύλακας, ψαράς

Ηχολήπτης, εκφωνητής

Χειρουργός, νοσηλευτής

Γεωπόνος, μεταφορέας

Κριτήριο αξιολόγησης


1) Συμπλήρωσε τα κενά:

Τα επαγγέλματα του γεωργού, του ψαρά και του κτηνοτρόφου έχουν άμεση σχέση με το φυσικό μας π..................................
Το επάγγελμα του γιατρού και του δασκάλου δεν προσφέρουν αγαθά αλλά υ.....................
Στα ε.................. παράγονται πολλά προϊόντα σε πολύ λίγο χρόνο. Εκεί εκτός από τους εργάτες απασχολούνται και άνθρωποι με άλλα επαγγέλματα όπως: .................................................................................................................................................................

Για να γίνει το βιβλό της μελέτης περιβάλλοντος εργάστηκαν: ...........................................................................................................................................................................
2) Σωστό ή λάθος; Βάλε Χ στην κατάλληλη απάντηση.  • Ο επιστήμονας ανήκει στα επαγγέλματα που προσφέρουν υπηρεσία Σ Λ  • Ο κτηνίατρος ανήκει στα αγροτικά επαγγέλματα Σ Λ  • Παραγωγή μεγάλης ποσότητας προϊόντων ονομάζεται μαζική Σ Λ  • Ο λούστρος και η υφάντρα είναι επαγγέλματα που δημιουργήθηκαν στις μέρες μας Σ Λ