Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Κριτήριο αξιολόγησης


1) Συμπλήρωσε τα κενά:

Τα επαγγέλματα του γεωργού, του ψαρά και του κτηνοτρόφου έχουν άμεση σχέση με το φυσικό μας π..................................
Το επάγγελμα του γιατρού και του δασκάλου δεν προσφέρουν αγαθά αλλά υ.....................
Στα ε.................. παράγονται πολλά προϊόντα σε πολύ λίγο χρόνο. Εκεί εκτός από τους εργάτες απασχολούνται και άνθρωποι με άλλα επαγγέλματα όπως: .................................................................................................................................................................

Για να γίνει το βιβλό της μελέτης περιβάλλοντος εργάστηκαν: ...........................................................................................................................................................................
2) Σωστό ή λάθος; Βάλε Χ στην κατάλληλη απάντηση.  • Ο επιστήμονας ανήκει στα επαγγέλματα που προσφέρουν υπηρεσία Σ Λ  • Ο κτηνίατρος ανήκει στα αγροτικά επαγγέλματα Σ Λ  • Παραγωγή μεγάλης ποσότητας προϊόντων ονομάζεται μαζική Σ Λ  • Ο λούστρος και η υφάντρα είναι επαγγέλματα που δημιουργήθηκαν στις μέρες μας Σ Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου