Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Εισαγωγικές ερωτήσεις1. Αναφέρετε τα επαγγέλματα των γονέων σας, αναρωτηθείται και συζητήστε αν υπάρχουν κοινά ή συνεργασία μεταξύ αυτών.

2. α)Βλέποντας το σκίτσο της σελίδας 99 του σχολικού βιβλίου, το οποίο απεικονίζει μια καρέκλα, εξηγήστε το ''ταξίδι'' της καρέκλας.
β) στη συνέχεια ας επιλέξει ένα προϊόν η κάθε ομάδα ώστε να καταγράψει το 'ταξίδι' του κατηγοριοποιώντας παράλληλα τα διάφορα επαγγέλματα που ειπώνονται αν θεωρείται ότι πιθανόν να σχετίζονται μεταξύ τους ή να έχουν κάτι κοινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου